මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදීන් අයින් කරන්න, බැරිනම් අපට දෙන්න අපි කරන්නම් . © Laankeshwara Media ™ 🇱🇰

1
1104

මේ හොහොතේ රටේ ඇතිවී තිබෙන තත්වය පිළිබඳව පුළුල් විග්‍රහයක් හා බුද්ධිමත් ඔබ දැනුවත් කිරීම මෙය රටේ සියලුම දෙනාට පෙන්වන.මෙම දේශනාව බාගත කරගන්න

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ උත්සහ කරන්නේ නම් ඒ සඳහා 0702800035 / 0717121339 දුරකතන අංක පමණක් උපයෝගී කරගන්න….

අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගේ දේශනා නැරඹීමට YOUTUBE හි Laankeshwara Media සක්‍රිය කරගන්න. https://www.youtube.com/c/LaankeshwaraMedia

ඔබට ඇති ගැටලු සහ අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගෙන් විමසීමට ඇති පොදු ගැටලු මෙහි සඳහන් කරන්න….
https://www.facebook.com/groups/1916655768592093/

අපගේ නිල FACEBOOK පිටුව
https://www.facebook.com/laankeshwara

නිල වෙබ් පිටුව www.laankeshwara.com

අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගේ දේශනා පිළිබඳව සම්බන්ධීකරණය කරනුයේ චාමර අමුණුගම මහතා බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔහුගේ දුරකතන අංකය 0717121339

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට උත්සහ කරන සියළුම අයගේ දැනගැනීම පිණිස මෙය SHARE කරන්න……
හිමිකම් © 2019 ලාංකේශ්වර පදනම හා ලාංකේශ්වර මාධ්‍ය සතුය.

On the 21st, who are on the back of the savage Muslim terrorist attacks aimed at Christians on Easter Sunday? What is the purpose of these bombs? Why is the government silent? A comprehensive analysis of all this is done by Dr. Anoj de Silva.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here