හෙළයන්ගේ තුනපහ වට්ටෝරුව

0
1975

අප සංස්කෘතියේ මහා නිමැවුම් කාරක වන මහා රාවණයන් විසින් මරණ මංචකයේ සිට හෙළ දීපයට දායාද කළ කුමාර ඖෂධය හෙවත් හෙළ තුනපහ මෙළෙස හෙළ වෛද්‍ය අනෝජ් ද සිල්වා වෙදදුරාණන්ගේ මාර්ගයෙන් ඔබ වෙත නැවතත් මෙලෙස ගෙනහැර දක්වමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here