හෙලයන්ගේ තුනපහ වට්ටෝරුව

0
312

ආයුබෝවන්….

අද ඔබවෙත මෙලෙස අප ඉදිරිපත් කරන්නේ හැළයන්ගේ තුනපහ වට්ටෝරුව සහ එය පිළියෙල කරගන්නා ආකාරයයි..


වැඩිදුර තොරතුරු https://youtu.be/AYSMTRPaQVM

අපගේ නිල FACEBOOK පිටුව https://www.facebook.com/laankeshwara වෙත පිවිස Like කර අපත් සමඟ එකතු වන්න.

අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගේ දේශනා නැරඹීමට YOUTUBE හි Laankeshwara Media සක්‍රිය කරගන්න.

https://www.youtube.com/c/LaankeshwaraMedia අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ උත්සහ කරන්නේ නම් ඒ සඳහා 0702800035 / 0717121339 දුරකතන අංක පමණක් උපයෝගී කරගන්න….

ඔබට ඇති ගැටලු සහ අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගෙන් විමසීමට ඇති පොදු ගැටලු මෙහි සඳහන් කරන්න…. https://www.facebook.com/groups/1916655768592093/

නිල වෙබ් පිටුව www.laankeshwara.com අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට උත්සහ කරන සියළුම අයගේ දැනගැනීම පිණිස මෙය SHARE කරන්න…… හිමිකම් © 2019 ලාංකේශ්වර පදනම හා ලාංකේශ්වර මාධ්‍ය සතුය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here