මේ වෙලාවේ විශ්වාස කරන්න හමුදාව |© Laankeshwara Media ™ 🇱🇰

0
637

රටේ ඇතිවී තිබෙන තත්ත්වය තුළ කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ පුශ්ගලයෙකු කෙරෙහි විශ්වාස නොකරන්න….

නිල වෙබ් පිටුව https://laankeshwara.com/

අපගේ නිල FACEBOOK පිටුව https://www.facebook.com/laankeshwara

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ උත්සහ කරන්නේ නම් ඒ සඳහා 0702800035 / 0717121339 දුරකතන අංක පමණක් උපයෝගී කරගන්න….

ඔබට ඇති ගැටලු සහ අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගෙන් විමසීමට ඇති පොදු ගැටලු මෙහි සඳහන් කරන්න….
https://www.facebook.com/groups/1916655768592093/

හිමිකම් © 2019 ලාංකේශ්වර පදනම හා ලාංකේශ්වර මාධ්‍ය සතුය.

laankeshwaramedia #anojdesilva #srilanka #isisattack

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here