ජනාධිපතිතුමාගේ අලුත් ඡන්ද (කඩවුණු) පොරොන්දුව © Laankeshwara Media ™ 🇱🇰

1
520

නිල වෙබ් පිටුව https://laankeshwara.com/

අපගේ නිල FACEBOOK පිටුව https://www.facebook.com/laankeshwara

අනෝජ් ද සිල්වා මහතා සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ උත්සහ කරන්නේ නම් ඒ සඳහා 0702800035 / 0717414647 දුරකතන අංක පමණක් උපයෝගී කරගන්න….

ඔබට ඇති ගැටලු සහ අනෝජ් ද සිල්වා මහතාගෙන් විමසීමට ඇති පොදු ගැටලු මෙහි සඳහන් කරන්න….
https://www.facebook.com/groups/1916655768592093/

හිමිකම් © 2019 ලාංකේශ්වර පදනම හා ලාංකේශ්වර මාධ්‍ය සතුය.

laankeshwaramedia #anojdesilva #srilanka

1 COMMENT

  1. මුලින්ම ජනාදිපති තුමා ගත්ත සටන් පාඨය කුඩු නැති කරනවා කියන එක වැඩේ ටිකක් නැගල යනකොට බොම්බේ පිපුරුව ඊට පස්සේ ගත්තේ ජාතික ආරක්ෂාව කියන එක දැන් එකත් දියාරු වේගෙන එන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here